Till umu.se
medicinsk dekorbild Stetoskopbild UFBI, Umeå center for Functional Brain Imaging, Umeå Universitet, Magnetkamera, MR

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) genomför en rikstäckande satsning för att Sverige ska kunna återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fem noder i denna satsning.

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet strävar efter att erbjuda förutsättningar för att skapa världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området. De forskare som utses att medverka får tillgång till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå, inklusive unika resurser i form av biobanksmaterial och kvalitetsregisterdata. Läs mer om WCMM här.

New frontiers in neuroscience and imaging

Ett möte 7 juni med fokus på neurovetenskap och imaging. Här får du lyssna till Wolfgang Baumeister, Gian Michele Ratto, Aurelien Roux, Michael Schöll, Jonathan Hyam, Francesca Cordeiro och Wolfgang Dexler.

Tid för WCMM poster-mingel och diskussion. Anmälan krävs, men det kostar ingenting. Registrering öppnar under mars månad via denna sida.

Programmet återfinns här.

Kalendarium


Nyheter

2018-01-19 Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

CRISPR-Cas9 upptäcken

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier