Till umu.se
medicinsk dekorbild Stetoskopbild UFBI, Umeå center for Functional Brain Imaging, Umeå Universitet, Magnetkamera, MR

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) genomför en rikstäckande satsning för att Sverige ska kunna återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fem noder i denna satsning.

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet strävar efter att erbjuda förutsättningar för att skapa världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området. De forskare som utses att medverka får tillgång till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå, inklusive unika resurser i form av biobanksmaterial och kvalitetsregisterdata.

Wallenberg centrum för molekylärmedicin vid Umeå universitet, är en del av ett samarbete med motsvarande centra vid universiteten i Göteborg, Lund och Linköping, samt med SciLifeLab på Karolinska Institutet i Stockholm och vid Uppsala universitet. Syftet med satsningen är att optimera användningen av resurser och kompetens inom svensk life science-forskning.

Centret vid Umeå universitet har en stark koppling till vården vid Norrlands universitetssjukhus. Excellenta förutsättningar för att uppnå världsledande molekylär och translationell forskning etableras genom integrerade forskningsmiljöer. Utöver det starka stödet ifrån KAW erhåller centret stöd ifrån Umeå universitet (UmU), medicinska fakulteten vid UmU samt Västerbottens läns landsting. År 2015 rankades NUS som Sveriges nästbästa Universitetssjukhus av Dagens MedicinKempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland kommer också att stödja centret genom att erbjuda möjligheter för rekrytering av postdoktorala forskare.

Centret söker excellenta unga forskare inom molekylär medicin med inriktning mot cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap.

Under de kommande åren avser vi att rekrytera upp till 16 gruppledare. I tjänsterna ingår omfattande resurspaket för att kunna etablera en egen forskargrupp. 

Norrlands Universitetssjukhus                                                            Bild: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse / Mediabruket


Sidansvarig: Maria Israelsson Nordström
2016-07-01

Utskriftsversion

Aktuellt

Nya Biträdande universitetslektorat vid WCMM

Upp till fyra karriärtjänster som biträdande universitetslektor vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet är nu öppna för ansökan. I denna utlysning söker WCMM Umeå efter upp till fyra Wallenberg Molecular Medicine Fellows inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Läs hela nyheten

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier