Till umu.se
medicinsk dekorbild Stetoskopbild UFBI, Umeå center for Functional Brain Imaging, Umeå Universitet, Magnetkamera, MR

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) genomför en rikstäckande satsning för att Sverige ska kunna återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fem noder i denna satsning.

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet strävar efter att erbjuda förutsättningar för att skapa världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området. De forskare som utses att medverka får tillgång till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå, inklusive unika resurser i form av biobanksmaterial och kvalitetsregisterdata. Läs mer om WCMM här.

Nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning invigs

[2017-05-12] Idag, fredag 12 maj, invigdes Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Efter en ceremoniell flätning med universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan presenterade WCMMs tre första rekryterade forskningsgruppledare sin forskning.

Universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan. Foto: Hans Karlsson

WCMM är en långsiktig satsning på karriärtjänster för excellenta unga forskare. Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning och att åstadkomma ett starkt samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning. Centrumet har en tydlig translationell profil med fokusområdena cancer, metabola sjukdomar, neurovetenskap och infektionsbiologi.

Lars-Anders Carlson är en av tre forskningsgruppsledare vid WCMM. Foto: Hans Karlsson

Invigningen bjöd på presentationer av de tre forskningsgruppsledare (Wallenberg Molecular Medicine Fellows) som i första omgången rekryterats till WCMM – Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund – och som nyligen inlett sina anställningar vid Umeå universitet.

Vid invigningen deltog representanter för samtliga WCMM-finansiärer inklusive Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Läs mer

www.wcmm.umu.se

www.wcmm.umu.se/gruppledare

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.wcmm.umu.se/nyhet//.cid282542

Kalendarium


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år 2017

Jubileumssymposium i Umeå 19 juni 

För att uppmärksamma 100 år av stöd till framstående svensk forskning och utbildning arrangerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och svenska universitet, en serie symposier inom de ämnesområden där stiftelsen har bidragit med betydande ekonomiskt stöd genom åren.

Jubileumssymposiet i Umeå "Infection Research to Meet current and Future Challenges" äger rum:
19 juni 2017, kl 08.45 - 17.20
Plats: Aula Nordica, Umeå

Program

Aktuellt

Forskare vid WCMM får anslag från Human Frontier Science Program

Human Frontier Science Program (HFSP) ger ett Career Development Award (karriärsutvecklingspris) på 300 000 dollar över tre år till Lars-Anders Carlson, som nyligen rekryterades från UC Berkeley till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. Lars-Anders Carlsson använder avancerad mikroskopi för att studera hur humana RNA-virus förökas inuti infekterade celler. Läs hela nyheten

Aktuellt

Cancerfonden finansierar forskartjänst för WCMM-forskare

Cancerforskaren Daniel Öhlund får ett speciellt Fellowship i pankreasforskning från Cancerfonden. Forskningsstödet på 3 år till Daniel Öhlund, som nyligen rekryterades till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet, ingår i en särskild satsning på forskning kring bukspottkörtelcancer. Läs hela nyheten

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier