Till umu.se
medicinsk dekorbild Stetoskopbild UFBI, Umeå center for Functional Brain Imaging, Umeå Universitet, Magnetkamera, MR

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) genomför en rikstäckande satsning för att Sverige ska kunna återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fem noder i denna satsning.

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet strävar efter att erbjuda förutsättningar för att skapa världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området. De forskare som utses att medverka får tillgång till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå, inklusive unika resurser i form av biobanksmaterial och kvalitetsregisterdata. Läs mer om WCMM här.

Aktuellt

WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med sina tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Daniel Öhlund och Lars-Anders Carlson.

Francesca AguiloDaniel Öhlund och Lars-Anders Carlson är de första Wallenberg Molecular Medicine Fellows vid medicinska fakulteten.
Bild: Mattias Pettersson

Wallenberg centrum för molekylär medicin är en långsiktig satsning på karriärtjänster för unga forskare inom molekylär medicin och translationell forskning. I och med etableringen av de första gruppledarna inleder centrumet nästa fas i arbetet för en starkare medicinsk forskning i Sverige. Läs hela nyheten här.

Kalendarium


Sidansvarig: Maria Israelsson Nordström
2017-01-12

Utskriftsversion

KAW 100 years

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år 2017

Jubileumssymposium i Umeå 19 juni 

För att uppmärksamma 100 år av stöd till framstående svensk forskning och utbildning arrangerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och svenska universitet, en serie symposier inom de ämnesområden där stiftelsen har bidragit med betydande ekonomiskt stöd genom åren.

Jubileumssymposiet i Umeå "Infection Research to Meet current and Future Challenges" äger rum:
19 juni 2017, kl 08.45 - 17.20
Plats: Aula Nordica, Umeå

Program

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier