Till umu.se
medicinsk dekorbild Stetoskopbild UFBI, Umeå center for Functional Brain Imaging, Umeå Universitet, Magnetkamera, MR

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) genomför en rikstäckande satsning för att Sverige ska kunna återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fem noder i denna satsning.

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet strävar efter att erbjuda förutsättningar för att skapa världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området. De forskare som utses att medverka får tillgång till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå, inklusive unika resurser i form av biobanksmaterial och kvalitetsregisterdata. Läs mer om WCMM här.

Nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning invigs

[2017-05-12] Idag, fredag 12 maj, invigdes Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Efter en ceremoniell flätning med universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan presenterade WCMMs tre första rekryterade forskningsgruppledare sin forskning.

Universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan. Foto: Hans Karlsson

WCMM är en långsiktig satsning på karriärtjänster för excellenta unga forskare. Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning och att åstadkomma ett starkt samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning. Centrumet har en tydlig translationell profil med fokusområdena cancer, metabola sjukdomar, neurovetenskap och infektionsbiologi.

Lars-Anders Carlson är en av tre forskningsgruppsledare vid WCMM. Foto: Hans Karlsson

Invigningen bjöd på presentationer av de tre forskningsgruppsledare (Wallenberg Molecular Medicine Fellows) som i första omgången rekryterats till WCMM – Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund – och som nyligen inlett sina anställningar vid Umeå universitet.

Vid invigningen deltog representanter för samtliga WCMM-finansiärer inklusive Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Läs mer

www.wcmm.umu.se

www.wcmm.umu.se/gruppledare

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.wcmm.umu.se/nyhet//.cid282542

KAW 100 år

Ta del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelses 100-års firande den 12:e juni 2017 vid Umeå universitet - ett symposium i infektionsbiologi i världsklass.

Session 1

  • Philippe Sansonetti, Institut Pasteur, Paris, Frankrike: Pathogens, commensals and the host mucosal surface: The discreet charm of the Ménage à trois
  • Bonnie Bassler, Princeton University, New Jersey, USA: Bacterial quorum sensing and its control
  • Nelson O. Gekara, Umeå Universitet: The role of DNA damage in innate immunity

Session 2

  • Stewart Cole, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz: Leprosy – zoonosis and anthroponosis
  • Elaine Tuomanen, St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, USA: Expanding bacterial signaling vocabulary from inflammation to neuroproliferation and brain repair
  • Scott Hultgren, Washington University School of Medicine, St Louis, USA: UTI complexity defined by a diverse bacterial host interface

Session 3

  • Peter Sarnow, Stanford University School of Medicine, USA: Identification of viral Achilles heels during flavivirus infection
  • Emmanuelle Charpentier, Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin, Tyskland: CRISPR-CAS9: A bacterial immune system repurposed as a transformative genome engineering technology
  • Paneldiskussion med föreläsarna. Staffan Nordmark, Karolinska Institutet inleder

Kalendarium


Aktuellt

SciLifeLab and WCMM network for Fellows

SciLifeLab (Science for Life Laboratory), a national center for biomolecular sciences, and the Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM) in Gothenburg, Linköping, Lund and Umeå have formed a collaborative network to bring together the future leaders of life science and molecular medicine in Sweden. Läs hela nyheten

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier