Forskning vid WCMM

Wallenberg centrum för molekylär medicin bedriver forskning inom cancer, infektionssjukdomar, metabola sjukdomar inklusive diabetes, och sjukdomar i nervsystemet som en av fem noder i en rikstäckande satsning i syfte att Sverige ska bli världsledande inom medicinsk forskning.

Forskarna vid WCMM får tillgång till forskningsinfrastruktur i absolut högsta klass. Vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus finns avancerad avbildningsteknik, en nationell infrastruktur inom metabolomik och en biobank samt kvalitetsregisterdata som är helt unika.

Det nya centrumet innebär stora möjligheter att bedriva gränsöverskridande forskning

WCMM har ett nära samarbete med universitetssjukhuset vilket ger fantastiska möjligheter att genomföra molekylär och translationell forskning i världsklass.

Läs mer om de olika forskningsområdena i menyn.

Citat: Director Tommy Olsson


Aktuellt

Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik

En tredimensionell organoidplattform som minskar behovet av försöksdjur? Daniel Öhlund vid WCMM på Norrlands universitetssjukhus använder teknik i absoluta fronten när han nu startar sitt forskningsprojekt kring cancer i bukspottkörteln. Läs hela nyheten

CRISPR-Cas9 upptäcken

Expanding scientific frontiers at MIMS, Umeå University - Professor Emmanuelle Charpentier