Cancer

Den medicinska forskning som undersöker hur en bättre förståelse för molekylära mekanismer kan användas för att motverka, diagnostisera och behandla cancer är stark vid Umeå universitet med många internationellt erkända forskningsgrupper.

Infrastrukturen för cancerforskning är utomordentlig och det finns tillgång till ständigt växande och välutvecklade, befolkningsbaserade biobanker. Dessa är kopplade till patientjournaler och innehåller information om släktskap, samt tumör- och blodprover som har samlats in vid diagnos och behandling. Därutöver har Umeå universitet även de modernaste inrättningarna för molekyl- och cellavbildning.

Cancerforskning bedrivs vid följande institutioner

Institutionen för medicinsk biovetenskap
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Institutionen för strålningsvetenskaper
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Institutionen för omvårdnad
Enheten för biobanksforskning
Umeå center för molekylärmedicin, UCMM

De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Felaktig reglering av DNA:s byggstenar kopplas till tjocktarmscancer

Vid celldelning behövs en korrekt nivå och balans mellan DNA:s fyra byggstenar för att bygga en felfri kopia av DNA utan skadliga mutationer. Forskare vid Umeå universitet har nu kunnat visa en koppling mellan störningar i nivåerna av DNA:s byggstenar, så kallade dNTP, och tjocktarmscancer. Upptäckten publiceras i tidskriften PNAS. Läs hela nyheten