Forskningsområde diabetes/metabolism

Studier av metabola sjukdomar, i synnerhet diabetes, är ett av Umeå universitets främsta forskningsområden inom molekylärmedicin, som även har uppmärksammats internationellt.

Detta bygger på den långa och starka tradition inom molekylärbiologi vid Umeå universitet som, tillsammans med den unika biobanken och patientregistren framtagna vid Umeå universitet i samarbete med Västerbottens läns landsting, har möjliggjort en framgångsrik integration mellan grundforskning, klinisk forskning och tillämpad vetenskap.

Forskning om metabola sjukdomar/diabetes bedrivs vid följande institutioner

Enheten för biobanksforskning
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Institutionen för strålningsvetenskaper
Umeå centrum för molekylär medicin

OBS! De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Ingen detaljsida vald