Infektionsbiologi

Molekylär infektionsmedicin är ett internationellt sett väl erkänt forskningsområde vid Umeå universitet.

Det tvärvetenskapliga Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) stöds av Vetenskapsrådet (VR) för ett Linnécentrum med ett program som kombinerar kemisk biologi med internationellt erkänd, ledande molekylär mikrobiell genetik för identifiering av små molekyler som stör mikroorganismers virulens (bakterier, virus och parasiter). UCMR är också värd för MIMS (Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin), den svenska noden i ett nordiskt EMBL-partnerskap inom molekylärmedicin.

Infektionsbiologisk forskning bedrivs vid följande institutioner och forskningscenter:
 

Institutionen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Institutionen för odontologi 

Molecular Infection Medicine Sweden

De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Självlysande proteiner erbjuder ny metod för att upptäcka virusinfektioner

Självlysande proteiner erbjuder ny metod för att upptäcka virusinfektioner

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en ny metod för att direkt följa virusinfektioner i levande djur. Med metoden kan man exempelvis få infekterade celler att producera fluorescerande proteiner, vilket gör att de lyser och därmed enklare kan identifieras. Metoden, som beskrivs i tidskriften Scientific Reports, gör det också möjligt att aktivera andra funktioner i infekterade celler, till exempel för att förstärka immunförsvaret. Läs hela nyheten