Neurovetenskap

Den neurovetenskapliga forskningen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, NUS, har fört samman internationellt ledande forskningsgrupper som formar en del av ett nationellt forskningsprogram.

Detta inkluderar nervutveckling, grundmekanismerna för de motoriska och kognitiva funktionerna, och neurodegenerativa sjukdomar inom molekylärbiologin. De viktigaste resurserna inbegriper världsledande hjärnavbildningstekniker och biobanker.

Neurovetenskaplig forskning bedrivs vid följande institutioner

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för strålningsvetenskaper
Institutionen integrativ medicinsk biologi
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Enheten för biobanksforskning
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Umeå centrum för molekylär medicin

De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Ingen detaljsida vald