Neurovetenskap

Den neurovetenskapliga forskningen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, NUS, har fört samman internationellt ledande forskningsgrupper som formar en del av ett nationellt forskningsprogram.

Detta inkluderar nervutveckling, grundmekanismerna för de motoriska och kognitiva funktionerna, och neurodegenerativa sjukdomar inom molekylärbiologin. De viktigaste resurserna inbegriper världsledande hjärnavbildningstekniker och biobanker.

Neurovetenskaplig forskning bedrivs vid följande institutioner

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för strålningsvetenskaper
Institutionen integrativ medicinsk biologi
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Enheten för biobanksforskning
Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Umeå centrum för molekylär medicin

De svenska sidorna är under uppbyggnad. Under tiden - besök våra engelska sidor för mer information.


Aktuell forskning vid Umeå Universitet

Nya ledtrådar om den åldrande hjärnans minnesfunktioner

Nya ledtrådar om den åldrande hjärnans minnesfunktioner

En europeisk studie, ledd av Umeåprofessorn Lars Nyberg, visar med olika hjärnavbildningskameror och minnestest att dopaminreceptoren D2 kopplar till det episodiska långtidsminnet, vilket ofta är nedsatt i hög ålder och vid demenssjukdom. Den nya kunskapen kan bidra till förståelsen av varför vissa men inte andra drabbas av minnesnedsättningar. Resultaten publiceras i den ansedda tidskriften PNAS. Läs hela nyheten