Till umu.se

Wallenberg Molecular Medicine Fellows

WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med sina tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Daniel Öhlund och Lars-Anders Carlson.

Francesca AguiloDaniel Öhlund och Lars-Anders Carlson är de första Wallenberg Molecular Medicine Fellows vid medicinska fakulteten.
Bild: Mattias Pettersson

Wallenberg centrum för molekylär medicin är en långsiktig satsning på karriärtjänster för unga forskare inom molekylär medicin och translationell forskning. I och med etableringen av de första gruppledarna inleder centrumet nästa fas i arbetet för en starkare medicinsk forskning i Sverige. Läs hela nyheten här.

Läs mer om våra Fellows här:

Francesca Aguilo

Daniel Öhlund

Lars-Anders Carlson


Aktuellt

Cancerfonden finansierar forskartjänst för WCMM-forskare

Cancerforskaren Daniel Öhlund får ett speciellt Fellowship i pankreasforskning från Cancerfonden. Forskningsstödet på 3 år till Daniel Öhlund, som nyligen rekryterades till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet, ingår i en särskild satsning på forskning kring bukspottkörtelcancer. Läs hela nyheten

Aktuellt

Forskare vid WCMM får anslag från Human Frontier Science Program

Human Frontier Science Program (HFSP) ger ett Career Development Award (karriärsutvecklingspris) på 300 000 dollar över tre år till Lars-Anders Carlson, som nyligen rekryterades från UC Berkeley till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. Lars-Anders Carlsson använder avancerad mikroskopi för att studera hur humana RNA-virus förökas inuti infekterade celler. Läs hela nyheten

Aktuellt

Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik

En tredimensionell organoidplattform som minskar behovet av försöksdjur? Daniel Öhlund vid WCMM på Norrlands universitetssjukhus använder teknik i absoluta fronten när han nu startar sitt forskningsprojekt kring cancer i bukspottkörteln. Läs hela nyheten