Infrastruktur

Avbildningsteknik

Vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus finns avancerad avbildningsteknik för studier av människa, som 3T MRI, PET-CT och PET-MR, se www.ufbi.umu.se. För studier av små djur används avbildningsteknik i form av 9.4T MRI och nano-PET-CT. För studier av levande celler används högupplöst mikroskopi. Läs mer om avbildningsteknik (Imaging technologies)

Metabolomik

Det svenska metabolomikcentret, Swedish Metabolomic Centre, SMC, är en nationell infrastruktur med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Umeå universitet och statens Lantbruksuniversitet, SLU. Centret erbjuder en viktig infrastruktur för forskare som är aktiva inom olika molekylärmedicinska områden. Från 2016 kommer SMC att vara en satellit under Science for Life Laboratory. www.scilifelab.sewww.swedishmetabolomicscentre.se

Kliniska biobanker och register

NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) är en samlingsbeteckning för en prospektivt insamlad biobank med tillhörande enkätdata. Biobanken räknas som en av de största och mest välkaraktäriserade framåtblickande populationsbaserade biobankerna i världen. Västerbottens läns landsting ansvarar för kliniska registerdata, samt för insamling och förvaring av biobanksmaterial. Umeå universitet säkerställer att register- och biobanksforskning kordineras av enheten för biobanksforskning. Läs mer om biobanker och register

NMR for Life – den svenska NMR infrastrukturen i Göteborg och Umeå

NMR for Life är en nationell infrastruktur som erbjuder tillgång till NMR-baserade instrument i absolut världsklass för forskning inom det snabbt framväxande området life science. Infrastrukturen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt lokalt i Umeå av Kempestiftelserna.

Infrastrukturen NMR for Life tillhandahåller

  • tillgång till förstklassiga NMR-baserade instrument inom life science-forskningen
  • öppen tillgång till ledande NMR-teknologi och stöd till ett utbrett forskningssamhälle
  • utbildning och träning i moderna NMR-metoder och koncept
  • en NMR-infrastruktur som ska säkerställa Sveriges ledande roll inom life science-forskningen

www.nmrforlife.se

Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU)

LCBU består av två delar, en screeningplattform som kan ge stöd åt exempelvis testutveckling och screening, och en kemiplattform med expertis inom exempelvis organisk syntes och medicinsk kemi.

LCBU är en av tre noder inom den nationella infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS), tillsammans med LCBKI vid Karolinska Institutet och UDOPP vid Uppsala universitet. CBCS grundades 2010 med stöd från Vetenskapsrådet. CBCS är en av infrastrukturplattformarna vid Science for Life Laboratory (SciLIfeLab) med målet att förena de svenska resurserna och expertisen i ett förenat nätverk som kan erbjuda öppen tillgång till kemisk biologi i Sverige och även utgöra en nyckelroll inom EU-OPENSCREEN. EU-OPENSCREEN är en all-europeisk infrastruktur uppbyggd på ett nätverk av öppen infrastruktur för utvecklingen av små bioaktiva molekyler.
www.chemistry.umu.se/english/research/infrastructure/


Läsvärt

Norra Sveriges MONICA undersökning har i över 30 år följt den långsiktiga utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt genomfört hälsoundersökningar i Norr- och Västerbotten. Läs mer om MONICA här.

Aktuellt

Världsunik forskningsstudie lanseras i Umeå

Världsunik forskningsstudie lanseras i Umeå

Idag lanseras Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Genom det nationella projektet SCAPIS ska världens största kunskapsbank byggas upp för framtida forskning kring individuella faktorer för hjärt- och lungsjukdom. SCAPIS, som görs vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus samt i fem andra universitetsorter, finansieras i huvudsak av Hjärt-Lungfonden. Läs hela nyheten