Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Styrgrupp, föreståndare och biträdande föreståndare för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utses av rektor vid Umeå universitet. Styrgruppen har en mandatperiod på fyra år, från och med den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2019.

Director

Co-Director


Tommy Olsson, professor vid
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 18 45
E-post: tommy.g.olsson@umu.se


Maréne Landström, professor vid
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Telefon: 090-785 24 58
E-post: marene.landstrom@umu.se

Forskningssamordnare


Maria Israelsson Nordström
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 32 72
E-post: maria.nordstrom@umu.se

Ekonomi

Tobias Näslund
Tobias Näslund, ekonom
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
Telefon: 070-647 92 34
E-post: tobias.naslund@umu.se

Styrgrupp

Katrine Riklund, ordförande,
prorektor Umeå universitet,
Telefon: 070-397 96 84
E-post: katrine.riklund@umu.se

Patrik Danielson, vice ordförande,
dekan Medicinska fakulteten,
Telefon: 090-786 58 93
E-post: patrik.danielson@umu.se

Clas Ahlm, professor
biträdande FOU direktör,
Västerbotten läns landsting
Telefon: 090-785 23 09
E-post: clas.ahlm@umu.se

Bernt Eric Uhlin, professor
Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 67 31
E-post: bernt.eric.uhlin@umu.se

Anders Bergh, professor
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Telefon: 090-785 15 30, 070-609 04 07
E-post: anders.bergh@umu.se

Lars Nyberg, professor
Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI)
Telefon: 070-609 27 75
E-post: lars.nyberg@umu.se

Helena Edlund, professor
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
Telefon: 090-785 44 29
E-post: helena.edlund@umu.se

Lars Björck,
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)
Telefon: 046-222 44 92
E-post: lars.bjorck@med.lu.se
 

Robin Myte,
Studentrepresentant, Umeå Universitet
Telefon: 073-854 06 32
E-post: robin.myte@umu.se


Aktuellt

Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet

Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Läs hela nyheten


Kalendarium

Till kalendariet