Till umu.se

Nyheter

Umeåforskare får totalt 29 miljoner kronor från Cancerfonden

2017-11-16
Cancerfonden delar i år ut rekordstora 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Umeå universitet får 29 miljoner kronor nästa år, varav 14,1 miljoner kronor är nya beviljade anslag. I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå universitet, med 18 beviljade anslag, på femte plats vad gäller u...

Umeå i topp när Vetenskapsrådet delar ut forskningsmedel

2017-10-31
Vetenskapsrådet har beviljat 79 miljoner kronor till 19 forskningsprojekt inom Medicin och hälsa vid Umeå universitet. Dessutom går 3 av totalt 12 beviljade anslag för Proof of Concept inom livsvetenskap på totalt 3 480 000 kronor till Umeå universitet. I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå u...

Daniel Öhlund har beviljats ett 4-årigt etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2017-10-27

Francesca Aguilo har beviljats ett 3-årigt stöd från Vetenskapsrådet (VR)

2017-10-27

Särskild satsning för läkare tidigt i sina kliniska karriärer

2017-10-03
Nu utlyses en särskild forskningssatsning för läkare som befinner sig tidigt i sina kliniska karriärer. Bakom den gemensamma satsningen står Västerbottens läns landsting och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

SciLifeLab and WCMM network for Fellows

2017-06-28
SciLifeLab (Science for Life Laboratory), a national center for biomolecular sciences, and the Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM) in Gothenburg, Linköping, Lund and Umeå have formed a collaborative network to bring together the future leaders of life science and molecular medicine in S...

Jubileumssymposium uppmärksammade världsledande infektionsforskning

2017-06-22
Den 19 juni besökte några av världens ledande forskare på infektionsområdet Umeå universitet för ett jubileumssymposium i samband med att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse firade 100 år. Under ett fullmatat symposium diskuterades bland annat förändrade spridningsmönster av infektioner och antibio...

"Umeå universitet har en av landets starkaste forskningsmiljöer på infektionsområdet"

2017-06-16
I dag måndag arrangeras forskningssymposiet Infection Medicine to Meet Current and Future Challenges vid Umeå universitet för att fira Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-årsjubileum. Inför symposiet svarar Göran Sandberg, KAW:s verkställande ledamot sedan 2010 och tidigare rektor för Umeå uni...

Infektionsforskare i Umeå stöds av Wallenbergstiftelse

2017-06-15
Umeå universitets framstående position inom infektionsforskning uppmärksammas när Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100 år genom att bjuda in till ett internationellt forskningssymposium i Aula Nordica den 19 juni. Två framstående infektionsforskare vid Umeå universitet som fått generöst oc...

Infektionsutmaningar ­lockar toppforskare till Umeå universitet

2017-06-13
Måndag den 19 juni kommer världsledande infektionsforskare till Umeå för att bland annat diskutera förändrade spridningsmönster av infektioner och antibiotikaresistens. Symposiet är det andra i en serie av jubileumssymposier med anledning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-års jubileum.